Det Du Vil Lisensen

Meningen bak Det Du Vil Lisensen.

Det Du Vil lisensen er en enkel og kort lisens som brukes av bloggere som ønsker å la andre bruke det innholdet som ligger på deres blogger, men som krever en link tilbake til blogg eller innlegg/post.

Blogger som bruker Det Du Vil lisensen:
- Har sagt seg villige til å dele alt innhold på sin blogg med en tredjepart.
- Har ikke sagt seg villige til å frasi seg retten åndsverksloven gir dem, da innholdet fremdeles er bloggerens åndsverk og ingen annen kan påberope seg opphavsretten på innholdet.
- Kan, om Det Du Vil lisensen brukes fravike denne når han eller hun ønsker dette, men kan ikke bruke denne retten i utrengsmål for å skade eller sverte en tredjeperson.
- Ved fravikelse av Det Du Vil lisensen, om blogger ønsker innhold slettet eller fjernet fra andre sider, er det bloggeren som skal ta kontakt med tredjeperson for å få dette slettet.

Brukere som bruker innhold:
- Skal gi kreditt til opphavsmann ved å enten linke til bloggen eller innlegget innholdet er hentet fra.
- Skal vite at bloggeren er beskyttet av åndsverksloven og at du ikke kan påberope deg opphavsrettighetene, selge innholdet, gi det bort til en tredjepart eller benytte innholdet i kommersielt øyemed (så som å selge dette til tabloider, magasiner, eller andre medier).
- Kan bruke innholdet på egen nettside, selv om denne siden kan betegnes som kommersiell.
- Kan ikke forandre linker eller annet som er formatert inn i en tekst i innholdet.
- Skal, om mulig, ikke hotlinke bilder eller annet statisk/grafisk materiale (last dem opp på egen server), da dette betegnes som tyveri av båndbredde.